Att umgås med olika personlighetstyper

Annika R Malmberg Hamilton aktuell i TV 4
Annika R Malmberg - TV4 Dec 2016

Nystarta kommunikationen det nya året och ta reda på vilken färg du är.

Din personlighetstyp beskrivs utifrån färger. Nu kan du lära dig kommunicera med andra utifrån vilken färg de är och på så sätt skapa bättre relationer, både hemma och på jobbet. Framgångsexperten Annika R Malmberg Hamilton guidar bland färger och personligheter.


Kontakta mig idag om ni vill boka Annikas föreläsning

Johan Hamilton

Johan Hamilton
E-post: johan@hamiltongroup.se
Telefon: 070-868 45 68

Vilken färg är du?

Vilken av de fyra personprofilerna är du?

Röd:

Temperamentsfulla personer som ofta går till attack och höjer rösten. Kommunicerar korthugget och kan upplevas som ohyfsade. Deras styrka är att de kan stänga av och fokusera. Tips: när man mejlar en röd personlighet så bör man bara ta upp högst ett ärende per mejl, den röda personligheten läser bara det översta i mejl.

Blå:

Ifrågasättande, undrande och kritiskt granskande personlighet. Anser att om man ska man göra något så ska det vara rätt annars kan det vara. Deras styrka är att se faror innan de händer, men kan uppfattas som kritiska. Tips: Kom ihåg att bara för att den blå personligheten inte nödvändigtvis tycker att alla dina idéer är dåliga bara för att de riktar in sig på det som inte är perfekt.

Gul:

Öppet sinne, ser möjligheter överallt, pratar ofta jättemycket. Kreativa personer som ser mycket möjligheter. Men de kan också ta för mycket plats på bekostnad av andra personlighetstyper.

Grön:

Lugna, och sansade men som också känsliga personligheter. Tycker att allt går att lösa men gillar inte när folk hetsar upp sig. Vill sprida värme omkring sig, tar minst utrymme på jobbet, men har inte alltid så lätt att säga vad de tycker. Tips: Tro inte att de som är tysta inte har något att säga för de har det.