Bygg på dina styrkor och få flow

Bygg på dina styrkor

Få flow på både jobb och fritid
Flow på jobbet

Den som får använda sina starka sidor i arbetet producerar betydligt mer och trivs bättre än den som inte får det.

Tänk om du kunde få ägna dig åt det du är bäst på lite oftare. Hur mycket roligare skulle det inte då vara att gå till jobbet?

En del tycker det är svårt att säga vad de är bra på och begära att få jobba mer med det, det är nästan som att förhäva sig. Andra vet inte ens vad som är deras styrkor.

Styrkor är de aktiviteter som du gör med lätthet och som får dig att känna dig stark. De får dig att känna dig framgångsrik och effektiv. De ger dig kraft och du gillar dessa arbetsuppgifter så mycket att du utan problem kan anmäla dig frivilligt till att få göra dem. De är lätta att göra. De behöver inte kämpa för att koncentrera dig, men koncentrationen kommer av sig själv och du kan lätt glömma tid och rum. Du hamnar i det som beskrivs som ett positivt flow. När du är klar kan du vara fysiskt trött med ändå psykiskt uppiggad.

Det man gör gärna, gör man i regel bra

Det är en allmän uppfattning att övning ger färdighet och att det inte räcker med att vara begåvad man måste också träna för att bli framgångsrik. Det stämmer, men det intressanta är att vi helst tränar på det som vi är bra på. Vi dras till vissa arbetsuppgifter och dessa får per automatik mer träning. Vi gillar helt enkelt att göra det vi är bra på, det fyller oss med vällust och ger oss arbetsglädje.

Anteckna det du gillar att göra

Ingen annan kan tala om vad som får dig att känna dig stark, börja därför under en vecka att anteckna alla arbetsuppgifter som du gillar att göra. Välj i slutet av veckan ut de aktiviteter och uppdrag som du gillade mest och som fick dig att känna dig starkast.

workshop
Bygg på dina styrkor och få flow

Fundera på hur du på ett naturligt sätt kunde få göra mer av dessa arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete.

Vad mer skulle du kunna ansvara för? Finns det arbetsuppgifter som du med fördel borde ta över från någon annan? Finns det något som man kan lägga till ditt ansvarsområde? För att frigöra tid måste du även fundera på vilka arbetsuppgifter som du inte tycker om att göra.

Skriv ner

Visst finns det sådant idag som någon annan med lätthet skulle kunna göra mycket bättre än du och säkert med en större elegans och snabbhet? Gör gärna även på samma sätt som med styrkorna. Skriv under en vecka ned allt som du verkligen ogillar att göra och välj ut de arbetsuppgifter som fyller dig med mest avsky.

Boka ett möte med din närmaste chef och berätta att du vill tillföra mer värde till gruppen och teamet.

Det är viktigt att det inte framstår som du gnäller och bara vill bli av med tråkiga arbetsuppgifter utan att du vill se på möjligheterna att kunna bidra ännu mer till resultat och framgång för företaget eller organisationen. Är du din egen, bör du fundera på hur du kan ändra din arbetssituation så att tid frigörs till de områden där du verkligen briljerar.

Ta makten

Arbete kan vara lika naturligt som lek om bara förhållandena är gynnsamma. Se till att ta makten över det du kan påverka och låt inte aktiviteter som du hatar att göra fördärva din arbetsdag. Ta reda på vilka de är så du kan undvika dem eller ägna minsta möjliga tid åt dem. Och ägna så mycket tid som du kan åt det som du är allra bäst på, för det kommer alltid vara det som är roligast.

Kvinnlig VD ledarskapsutbildning