Vilken färg är du?

Vilken färg är du?

WORKSHOP: Verktyg för samarbete och kommunikation
SYFTE

Få en fördjupad insikt i hur vår personprofil, det som ofta beskrivs med våra färger, påverkar vårt sätt att kommunicera, ta beslut och samarbeta. Genom att ta fram sin egen personprofil och även en grupprofil, visa hur man genom större medvetenhet om sina egna och andras personprofiler kan få större framgång i alla typer av relationer. På så vis stärks samarbetet i den egna gruppen, förbättrar kommunikationen med personer man samverkar med och ännu bättre bemötandet i alla typer av interna eller externa kundrelationer.
Notera att modellen är validerad och godkänd av DNV-GL (Den Norske Veritas)  samt BPS (The British Psychological Society) Insights är inte det samma som DISC som har Marstons teorier som grund. Insights Är en självskattningsmodell som indikerar en persontyp och håller sig strikt till Jungs attityder och funktioner, det är inte ”test” som analyserar hela ens personlighet.

En rolig workshop med mycket igenkänning och skratt. Vilken färg har du och dina kollegor? Lär känna de olika färgerna och bli bättre på att kommunicera i din vardag.
INNEHÅLL
  • Personprofil – vad är det?
  • Eldröd, Havsblå, Solgul och Skogsgrön. En pedagogisk modell för att beskriva olika typer av personligheter (personprofiler) som alla behövs för att skapa ett kraftfullt team
  • Vilka färger har du? På gott och ont
  • Vilka färger har ditt team/din arbetsgrupp? Med den kunskapen kan ni bygga starka team
  • Hur kan vi öka respekten för varandra och undvika onödiga konflikter
  • Kommunicera med alla typer av människor och nå fram
  • Praktiska tips för att kunna mötas på halva vägen

Workshop innehåll

Färgprofil
Ta fram din unika Insights Discovery personprofil

Dina styrkor
Identifiera dina och andras styrkor

Ta fram en grupprofil
Din egen grupp och på vilket sätt ni är olika

Kommunicera bättre
Praktiska tips för hur ni ännu bättre kan kommunicera

Vilken färg är du?

Utveckla möten
Hur skapa förutsättningar för alla att vara delaktiga

Olika tändvätska
Vi motiveras av olika saker

Öka förståelsen och respekten
För alla som “inte är som jag”

Samarbete
Få verktyg för ännu bättre samarbete

Få en fördjupad insikt om din personprofil

Innan workshopen får varje deltagare ta fram sin egen Insights Discovery-profil via Internet.

HUR: Deltagaren får en länk till Discovery Insights med frågor som kan besvaras i lugn och ro. Tiden vid datorn för ifyllandet beräknas till ca 30 minuter. Sedan arbetas era unika personprofiler och grupprofiler (teamhjul) fram. De presenteras för er under den gemensamma workshopen. Varje deltagare får även sin egen skriftligt inbundna personprofiler.
Notera att modellen är validerad och godkänd av DNV-GL (Den Norske Veritas)  samt BPS (The British Psychological Society) Insights är inte det samma som DISC som har Marstons teorier som grund. Insights Är en självskattningsmodell som indikerar en persontyp och håller sig strikt till Jungs attityder och funktioner, det är inte ”test” som analyserar hela ens personlighet.

TID: Halvdag eller heldag. Tidsåtgången beror på hur många fördjupande övningar som läggs in.

Vi rekommenderar boken om färgerna: “Make it work – en guide till fungerande relationer” som kursmaterial till workshopen. I samband med bokning kan vi erbjuda förmånliga mängdrabatter

Kontakta Johan så berättar han mer om workshopen.

Johan Hamilton
0708-68 45 68
johan@hamiltongroup.se

Sagt av deltagare

avatar-she
Ewa Forck
Sandvikens kommun

Två timmar av föreläsningen kändes som en halvtimme i Sandviken Folkets Hus. Så bra!!!

avatar-she
Christina Saliba & Camilla Läckberg

Du är en stor inspiration och förebild för oss. Lycka till med allt du gör!

avatar-she
Angelica ”Albert” Albertsson  
Albert production

Med Annikas energi och kunskap kunde vi leverera den mest helgjutna chefsdagen någonsin. Det är tryggt att jobba med föreläsare som levererar på toppnivå.